Latviešu karavīrs, [192-?],
Rīga
Vārnu ielas meitenes, [193-?],
Rīga
Inta no Rīgas, 1947-07-09,
Rīga