Skolnieki un skolotāji, [19--],
Ēveles pagasts
Skolnieki un skolotāji, 1928,
Lejasciema pagasts
Rozēnu skola. Skolnieki un skolotāji, 1913,
Staiceles pagasts
Rozēnu skolēni ar skolotājiem, [193-?],
Staiceles pagasts
Rubenes astoņgadīgā skola, [196-],
Rubenes pagasts
Apoļu 1. pakāpes pamatskola, 1927-02-14,
Ķepovas pagasts