Ātrais kalns Ventas kreisajā krastā, [197-],
Nīkrāces pagasts
Zaķu akmens, 2018-10-11,
Liepupes pagasts
Zeltapses dižakmens, 2018-09-08,
Dundagas pagasts
Ubuķu Velnakmens, 2018-08-14,
Ļaudonas pagasts
Svētmeitu dižakmens, 2017-03-20,
Mērsraga novads
Rojas jūras dižakmens , 2018-10-14,
Rojas pagasts
Pāvilostas Lielais akmens, 2018-10-13,
Sakas pagasts
Lielais Lauču akmens, 2018-10-11,
Skultes pagasts
Lāčplēša gulta, 2017-06-02,
Lielvārdes pilsēta
Kazu grava, 2017-05-03,
Priekuļu pagasts
Kalamecu un Markuzu gravas, 2018-08-05,
Gaujienas pagasts
Černausku akmens, 2017-10-20,
Allažu pagasts
Grīžu Velna beņķis, 2017-04-08,
Tārgales pagasts
Runtiņa avotakmens, 2018-10-10,
Krimuldas pagasts
Grīļu dižakmens, 2018-09-09,
Rojas pagasts
Plisūna dižakmens, 2019-08-01,
Istras pagasts
Pāvilostas Lielais akmens, 2018,
Sakas pagasts