Albinas iesvētības, [19--],
Viļakas pilsēta
Neatpazīta vīrieša salonportrets, [19--],
Saldus pilsēta
Neatpazīta jaunekļa salonfotogrāfija, [19--],
Gulbenes pilsēta
Agneses iesvētības, 1940-10-21,
Strenču pilsēta
J. Rudzits un Martiņa, 1923-06-23,
Strenču pilsēta
Erika, 1943-03,
Jelgava
Olga no Kārķiem, 1936-06-16,
Valmiera
Kautrīgā AM, 1924-05,
Valmiera