Kaucmindes mājturības skolas audzēkņi, [193-],
Rundāles pagasts
Jauniešu grupa dārzā, [1948?],
Jūrmala
Jauniešu grupa dārzā, [1948?],
Jūrmala
Jāzeps Vindelis, [1948?],
Jūrmala
Maris Vētra, 1939,
Rīga
Mariss Vētra, [193-],
Rīga
Liezēres meitenes istabas logā, [193-?],
Liezēres pagasts
Ļaudonas meitene, 1939,
Ļaudonas pagasts
Meitene no Ļaudonas, [193-?],
Ļaudonas pagasts