Muzikālie karavīri, 1911-11-15
Dravnieku pamatskolas skolotāji un skolēni, [196-],
Stabulnieku pagasts
Dravnieku pamatskolas skolēni, 1949-09-10,
Stabulnieku pagasts
Dravnieku pamatskolas skolēni 1935. gadā, 1935-03,
Stabulnieku pagasts
Dravnieku pamatskolas skolēni 1930. gadā, 1930-12-28,
Stabulnieku pagasts
Dravnieku pamatskolas skolēni un skolotāji, [193-],
Stabulnieku pagasts
Lamiņu pamatskolas izlaidums, [194-],
Pūres pagasts
Lamiņu aizsargi un aizsardzes, [193-],
Pūres pagasts
Lamiņu mazpulks, [193-],
Pūres pagasts
Iesvētības Lamiņu baznīcā, [194-],
Pūres pagasts