Margarita un Milija, 1943,
Rīga
Velta Rēdere, 1929,
Rīga
Grupas salonportrets, [193-],
Rīga
Skauts, [193-?],
Rīga
Māte ar meitām no Tukuma, [193-?],
Tukuma pilsēta
Blaubardu ģimenes portrets, [192-],
Pāvilostas pilsēta
Iesvētības Aizputes luterāņu baznīcā, [194-],
Aizputes pilsēta
Neatpazīta karavīra portrets, [193-?],
Cēsu pilsēta
Neatpazītas sievietes portrets, 1888-08-28,
Cēsu pilsēta