Kriša un Annas Pīrāgu kāzas, [192-?],
Bikstu pagasts
Jelgava. Grupas portrets, 1940-09-07,
Jelgava
Jelgava. Grupas portrets, [193-],
Jelgava
Andreja Eglīša kāzas, [19--],
Vilces pagasts
Neatpazīta jaunā pāra portrets, 1932-12-27,
Zilupes pilsēta
Neatpazīta jaunā pāra portrets, 1936-01-29,
Mazsalacas novads
Nezināma jaunā pāra portrets, [19--],
Siguldas pilsēta