Nīkrāces pagasts. Remesu ģimene, [193-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Grupas portrets, [193-],
Nīkrāces pagasts