Nīkrāces pamatskolas izlaidums, 1954-06-04,
Nīkrāces pagasts