Stradu pagasta "Dziesnieki". Aka, 1994,
Stradu pagasts
Zemītes pagasts. "Spiņņu" mājas, [19--?],
Zemītes pagasts
Ventspils. Avotu aka, [193-],
Ventspils
Strenči. Māja Gaidu ielā 13, [192-?],
Strenču novads
Baldone. "Cenu" mājas, [191-],
Baldones pagasts
Laucesas muiža, 2010,
Laucesas pagasts
Divi vīrieši un sieviete uz akas , [192-?],
Strenču novads
Avotakas platforma. Bebruleja, [196-],
Pļaviņu novads
Veltes muižas apbūve, [193-],
Jelgavas novads
Strenču pilsētas pamatskola, [192-],
Strenču pilsēta
Amatas novads. "Pranki", [197-],
Amatas novads
Strenči. Akas rakšanas ierīce, [192-],
Strenču pilsēta
Akas rakšanas ierīce, [192-],
Strenču pilsēta