Ādažu novads. Labības novākšana, [19--],
Ādažu novads
Rūjiena. Skolēni talkā, [19--],
Rūjienas pilsēta
Rūta un Maija Prauliņas, [193-],
Burtnieku pagasts
Siena novākšana Ainažu pagastā, [1930],
Ainažu pagasts
Pilskalnes pagasts. "Strautmaļi" , 1965,
Pilskalnes pagasts
Siena vākšana ar zirga grābekli, [193-],
Strazdes pagasts