Embūtes pagasts. Jaunieši, [192-],
Embūtes pagasts
Stabiņu ģimene, [19--],
Cēsu pilsēta
Brāļi Kurpnieki, [1930?],
Valkas pilsēta
Dāmas Rīgā, [193-],
Rīga
Tālis un Imants Lapiņi, [19--],
Lielplatones pagasts
Jaunu sieviešu grupas bilde, [19--],
Alojas pagasts
Māsas Anna Eglīte un Marta Eglīte, [19--],
Alojas pagasts
Eglīšu ģimenes portrets, [192-?],
Alojas pagasts
Brāļi Imants un Tālis Lapiņi, [19--],
Lielplatones pagasts