Rīga. Raiņa bulvāris, [193-],
Rīga
Roberts Šrāders, [19--],
Strenču pilsēta
Velosipēdistu grupa, [19--],
Strenču novads
Arvīds Vīksniņš, [192-],
Gulbenes pilsēta
Emīlija Anete Klāra Rikmane, 1933,
Jelgavas novads
Mazsalaca. Valtenberģu muižas pils, [192-?],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalacas ugunsdzēsēju depo, [191-],
Mazsalacas pilsēta
Riteņbraucēji, [19--]