Kāzu grupas portrets, 1937-09-11,
Cēsu pilsēta
Iecava. Arnolds un Vera Lejnieki, 1940,
Iecavas novads
Iecava. Arnolds un Vera Lejnieki, 1940,
Iecavas novads
Ziedonis Bērziņš ar kundzi, 1940-12-10,
Rīga
Mihails un Aleksandra Trokuļevi, [193-?],
Ludzas novads
Nezināms laulāts pāris, [193-],
Jelgava