Rūdolfs iesvētību dienā, 1929,
Vecpiebalgas pagasts
Iesvētības. Birņa Arvīds, [1910?],
Cesvaines pilsēta