Kāzas, [19--],
Mazsalacas pagasts
Dikļu skolas skolēnu orķestris, [193-],
Dikļu pagasts
Lukstiņu kapella, 1930,
Naukšēnu pagasts
Ramatas pagasts. Kāzu foto, [1930?],
Ramatas pagasts
Vijolnieks, 1925