Rūdolfs iesvētību dienā, 1929,
Vecpiebalgas pagasts
Kāzas Jāņos, 1921-06-24
Atvadīšanās dienā, 1932-06-02,
Cēsu pilsēta
Emma, 1922-12-12,
Strenču pilsēta
Neatpazītas ģimenes salonfotogrāfija, 1923-05-30,
Strenču pilsēta
Anna un Karlis Lazdin, [1920?],
Gulbenes pilsēta