Valmieras pilsētas karogs un tā autori, 1997-10-23,
Saulkrastu pilsēta
Valmieras mākslinieki, 1978-08-27,
Valmiera