Veckārķu pils, 1938,
Kārķu pagasts
Veckārķu pils, [193-],
Kārķu pagasts
Veckārķu pils no putna lidojuma, 1979,
Kārķu pagasts
Veckārķu pils no putna lidojuma, 1979,
Kārķu pagasts
Veckārķu pils, [191-],
Kārķu pagasts
Veckārķu pils. Kolāža, [193-],
Kārķu pagasts
Veckārķu pils, 1986,
Kārķu pagasts
Alūksnes pils, [193-],
Alūksnes pilsēta
Alūksnes pils, [193-],
Alūksnes pilsēta
Auces pils, 1944,
Auces pilsēta
Baldone. Baltā pils, [193-],
Baldones pilsēta
Cēsis. Pilsdrupas, [193-],
Cēsu pilsēta
Jelgava. Pils, [192-],
Jelgava
Cesvaines pils, [193-],
Cesvaines pilsēta
Cesvaine. Fotokolāža, [19--],
Cesvaines pilsēta
Nīkrāces pagasts. Vormsātes pils, 1957,
Nīkrāces pagasts
Jaunannas muižas medību pils, [1980?],
Jaunannas pagasts