Aktrise Lilija Štengele, [193-],
Rīga
Aktrise Lilija Štengele, [193-],
Rīga
Berta Terinks dz. Grass, [19--],
Daugavpils
Ņina Merkulova, 1932,
Rīga
Neatpazītas sievietes salonportrets, 1931,
Kuldīgas pilsēta