Neatpazīta jaunekļa salonfotogrāfija, [19--],
Smiltenes pilsēta
Neatpazīta vīrieša salonfotogrāfija, 1936-02-22,
Smiltenes pilsēta
Teodors Jansons, [193-]
Teodors Jansons, 1936-03-19
Teodors Jansons, [193-]
Rūdolfs Terinks, [19--],
Gaujienas pagasts
Nīkrāces bibliotēkas orķestris, [193-],
Nīkrāces pagasts
Voldis, [19--]
Gājēji Elizabetes ielā, 1938-11-18,
Rīga