Kāzas Jāņos, 1921-06-24
Neatpazīta jaunā pāra kāzu portrets, [19--],
Tilžas pagasts
Artura un Emilijas kāzas, 1924-06-10,
Alojas pilsēta