Tēvs ar trīs meitām, 1916-02-27,
Rīga
Tēvs un meitas, [191-?],
Alojas pilsēta