Herberts Liepiņš, [194-],
Ventspils
Vīri leģionā, [194-],
Burtnieku pagasts
Leģionārs, [194-],
Jelgava
Leģionārs ar ģimeni, [194-],
Strenču pilsēta
Karavīrs, [194-],
Strenču pilsēta