Kāzas, [193-?],
Drustu pagasts
Kulšanas laiks "Pļavās", 1936-09-22,
Jaunpils pagasts