Jelgava, 1919,
Jelgava
Liepājas osta, [193-],
Liepāja
Neretas skats, [193-],
Neretas pagasts
Nereta. Tilts, [193-],
Neretas pagasts
Nereta. Tilts, [193-],
Neretas novads
Nereta. Tilts, [193-],
Neretas pagasts
Nereta. Tilts, [193-],
Neretas pagasts
Nereta. Tilts, [192-],
Neretas pagasts
Nereta. Tilts, [193-],
Neretas pagasts
Nereta. Ainava pie dzirnavām, [193-],
Neretas pagasts
Pie Neretas dzirnavām, [193-],
Neretas pagasts
Dienvidsusēja, [193-],
Neretas pagasts
Dzelzceļa tilts pār Dienvidsusēju, [193-],
Neretas novads
Neretas skats, [193-],
Neretas pagasts