Dikļu 6-klašu pamatskolas Bērnu svētki, 1933-05-06,
Dikļu pagasts