Āsteres pamatskolas fasāde, 1935,
Viļķenes pagasts
Āsteres pamatskolas publicitātes skats, 1935,
Viļķenes pagasts
Āsteres pamatskolas pagalms, 1935,
Viļķenes pagasts
Ēveles pamatskola, [19--],
Ēveles pagasts
Rubenes draudzes skola 1823.-1965., [193-?],
Kocēnu pagasts
Gulbenes vidusskola, [196-],
Gulbenes pilsēta
Ipiķu skola un skolēni, [193-?],
Ipiķu pagasts
Jēkabpils vidusskola, [193-],
Jēkabpils
Valsts Jaungulbenes lauksaimniecības skola, [193-],
Jaungulbenes pagasts
Madonas vidusskola, 1927,
Madonas pilsēta
Gulbenes pamatskola, [193-],
Gulbenes pilsēta
Kokneses vecā Saules skola, [196-],
Kokneses pagasts
Aizpute. Apriņķa vidusskola, [192-],
Aizputes pilsēta
Kuldīga. Valsts ģimnāzija, [193-],
Kuldīgas pilsēta
Priekuļu Lauksaimniecības skola, [19--],
Priekuļu pagasts
Saldus. Saldus pilsētas vidusskola, [192-],
Saldus pilsēta