Rīga. Ugunsdzēsēji, [192-],
Rīga
Rīga. Ugunsgrēks, [192-],
Rīga
Rīga. Ugunsdzēsējs, [190-],
Rīga
Rīga. Ugunsdzēsēji, [192-],
Rīga
Ugunsdzēsēji, [189-],
Rīga
Krustpils. Ugunsdzēsēja bēres, [192-?],
Jēkabpils
Krustpils. Ugunsdzēsēji, [1929],
Jēkabpils