Airītes šaursliežu stacija, [193-],
Zirņu pagasts
Airītes šaursliežu stacija, [193-],
Zirņu pagasts
Viesītes dzelzceļa darbinieki atpūtā, [195-?],
Viesītes novads
Strenču dzelzceļa stacijas darbinieki, 1939-12-07,
Strenču pilsēta
Rūjiena. Dzelzceļnieki 1. maija demonstrācijā, 1952-05-01,
Rūjienas pilsēta
Vecais dzelzceļnieks Oskars, 1939,
Vaidavas pagasts
Vīrieši Ārcema stacijā, 1925,
Pāles pagasts
Roja. Mazbānīša apkalpe, 1948,
Rojas pagasts