Jaunjelgavas kapsēta, 2001,
Jaunjelgavas pilsēta
Neatpazīta kapavieta Jaunjelgavas kapsētā, 2001,
Jaunjelgavas pilsēta
Jaunjelgavas kapsēta. Neatpazīta kapavieta, 2001,
Jaunjelgavas pilsēta