Grašu pamatskolas skolnieki, 1924,
Cesvaines novads