Sarkanās jeb Pietraga klintis, 2010,
Ainažu pagasts
Ainažu pareizticīgo baznīca, 2004,
Ainažu pilsēta
Latvijas - Igaunijas robežas pāreja, 1935,
Ainažu pilsēta
Ainažu osta, [193-],
Ainažu pilsēta
Ainažu jūrskola, [193-],
Ainažu pilsēta
Ainažu osta, [193-],
Ainažu pilsēta
Ainažu robeža, [193-],
Ainažu pilsēta
Ainažu I.jūras skola, [193-],
Ainažu pilsēta
Ainaži, [193-],
Ainažu pilsēta
Mērnieku skola. Būvdarbi, 1924,
Ainažu pagasts
Ainaži. "Krauju" māju ļaudis, [193-],
Ainažu pagasts
Ainaži. Kuģinieku Veides dzimtas nams, [192-],
Ainažu pilsēta
Ainaži. Kuģinieka Kalniņa nams, 1909,
Ainažu pilsēta
Ainaži. Kuģinieka Miķelsona nams, 1925,
Ainažu pilsēta
Ainaži, [1925],
Ainažu pilsēta