Neretas luterāņu baznīca, 1979,
Neretas pagasts
Plūdi Loses upē, [1977?],
Nīgrandes pagasts
Rīga. Ārlietu ministrija, 1941-1945,
Rīga
Auto salidojums, [196-?]
Georga Puriņa bēres Ropažu kapos, 1930-07-31,
Ropažu novads
Siena iekraušana automašīnā, [196-?],
Daugavpils novads
Siena vešana uz kūtsaugšu, [196-?],
Daugavpils novads
Smagais auto Ārciemā, 1935,
Pāles pagasts
Bēres, [193-],
Tirzas pagasts