Lopu demonstrēšana Latgales izstādē, 1936-09-20,
Višķu pagasts