Kaucmindes mājturības skolas audzēknes, [192-],
Rundāles pagasts
Neatpazīti karavīri virtuvē, [193-],
Gulbenes pilsēta