Limbažu vācu biedrības biedri, [191-],
Limbažu pilsēta
Limbažu Saviesīgās biedrības bufete, [193-],
Limbažu pilsēta
Limbažu Saviesīgās biedrības valde, [192-],
Limbažu pilsēta
Limbažu pilsētas pirmie domnieki, 1879,
Limbažu pilsēta
Baumaņu Kārlis studiju gados, 1862,
Limbažu pilsēta
Limbažu pilsētas parks, [191-],
Limbažu pilsēta
Koka estrāde Limbažu parkā, [193-],
Limbažu pilsēta
Limbažu pilsētas parks, [193-],
Limbažu pilsēta
Limbažu pilsētas parks, [192-],
Limbažu pilsēta
Limbažu pilsētas parks, [192-],
Limbažu pilsēta
Limbažu pilsētas parka paviljons, 1930,
Limbažu pilsēta