Bērzes upe pie dzirnavām, 1933,
Bērzes pagasts
Dobele. Bērzes upe, [193-],
Dobeles pilsēta
Dobele, [193-],
Dobeles pilsēta
Dobele, [193-],
Dobeles pilsēta
Dobeles pilsdrupas, 1927,
Dobeles pilsēta
Dobele. Pildrupas, 1934,
Dobeles pilsēta
Dobele. Pilsdrupas, [191-],
Dobeles pilsēta
Dobele. Pilsdrupas, [19--],
Dobeles pilsēta
Dobeles pildrupas, [192-],
Dobeles pilsēta
Dobeles pilsdrupas, [192-],
Dobeles pilsēta
Dobeles pilskalns, [192-],
Dobeles pilsēta
Dobele, [191-],
Dobeles pilsēta
Dobele. Baznīca, [192-],
Dobeles pilsēta
Dobele. Baznīca, [191-],
Dobeles pilsēta
Dobele, [191-],
Dobeles pilsēta
Dobele, 1907,
Dobeles pilsēta
Dobele. Bērzes upe, [192-],
Dobeles pilsēta
Ordeņa pils. Dobele. 1661. gads, 1931,
Dobeles pilsēta