Veckārķu muižas pils drupas, [200-],
Kārķu pagasts
Vijciema Ielīcas, [199-?],
Vijciema pagasts
Dikļi. Ūdensdzirnavas, [200-],
Dikļu pagasts
Kārlīšu ūdensdzirnavas, [200-],
Dikļu pagasts
Vecate. Valdekas pils, [19--],
Vecates pagasts
Valmiermuižas pils tornis, [200-],
Valmieras pagasts
Bijusī Vārnavas stacija , [200-],
Viesītes novads
Zantes muiža. Ūdenssūkņa namiņš, [200-],
Zantes pagasts