Dzilnu vējdzirnavas Birzgales pagastā, 2002,
Birzgales pagasts
Vējdzirnavas Ķeipenes pagastā, 2002,
Ķeipenes pagasts
Vējdzirnavas Lauberes pagastā, 2002,
Lauberes pagasts
Eķengrāves vējdzirnavas Viesītē, 2002,
Viesītes pagasts
Vējdzirnavas Vārkavas pagastā, 2002,
Vārkavas pagasts
Vējdzirnavas Lutriņu pagastā, 2002,
Lutriņu pagasts