Jaunpils vējdzirnavas, 2002,
Jaunpils pagasts
Vējdzirnavas Stalbes pagasta Daibē, 2002,
Stalbes pagasts
Rāmuļu muižas vējdzirnavas, 2002,
Vaives pagasts
Baltmuižas vējdzirnavas, 2002,
Eglaines pagasts
Bebrenes muižas dzirnavas, 2002,
Bebrenes pagasts
Asares vējdzirnavas, 2002,
Asares pagasts
Vējdzirnavas Elkšņu pagastā, 2002,
Elkšņu pagasts
Ķipu vējdzirnavas Sēlpils pagastā, 2002,
Sēlpils pagasts
Lielvircavas vējdzirnavas, 2002,
Platones pagasts
Emburgas vējdzirnavas , 2002,
Salgales pagasts