Cilvēki Gaujas krastā pie Strenčiem, [192-],
Strenču pilsēta
Kokmateriālu pludināšana Gaujā, [1920-?],
Strenču pilsēta
Kokmateriālu pludināšana Gaujā, [192-?],
Strenču novads
Kokmateriālu pludināšana Gaujā, [192-],
Strenču pilsēta
Kokmateriālu pludināšana Gaujā, [192-?],
Strenču novads
Strenču apkārtne, [192-?],
Strenču novads
Trikātas pilsdrupas, [191-],
Trikātas pagasts
Trikāta. Cilvēku grupa uz koka tilta, [193-],
Trikātas pagasts
Trikātas pilsdrupas, [191-],
Trikātas pagasts
Frizieres griež un veido matus, [192-?],
Strenču novads
Strenči. Sievietes uz pagraba jumta , [192-?],
Strenču pilsēta