Neatpazītas ģimenes portrets, [191-],
Strenču pilsēta
Strenči. Skolēni ar klases audzinātāju, 1934-09-19,
Strenču pilsēta
Strenči. Skolēni ar skolotājiem, 1934-09-19,
Strenču pilsēta
Ēvele. Veselības kopšanas punkts, [192-],
Ēveles pagasts
Strenči. Bērzu birzs Strenču apkārtnē, [193-],
Strenču pilsēta
Sigulda. Skolēni pie Gūtmaņalas , [19--],
Siguldas pilsēta
Skats pie Strenčiem, [193-],
Strenču novads
Melno stārku ligzda, [1937?],
Strenču novads
Senču klēts pie Strenčiem, [193-],
Strenču novads
Strenču evanģēliski luteriskā baznīca, [19--],
Strenču pilsēta
Koku sastrēgums Gaujā, [193-],
Strenču novads
Roberts Šrāders ar medību trofeju - buku, 1930-08-12,
Strenču pilsēta
Strenču mednieki pēc buku medībām, 1930-08-12,
Strenču pilsēta
Dzidra Lielvārdes tautastērpā, [195-],
Strenču pilsēta
Nezināmu sieviešu grupas portrets, [19--],
Strenču pilsēta
Tilts pār Gauju pie Strenčiem, [193-],
Strenču pilsēta