Rēzekne no pilskalna, 2012,
Rēzekne
Vangažu luterāņu baznīca, 2013,
Inčukalna pagasts
Asares pagasta pārvaldes ēka, 2013,
Asares pagasts
Rubenes katoļu baznīca, 2013,
Rubenes pagasts
Aknīste. Pilsētas centrs, 2013,
Aknīstes pilsēta
Elkšņu pamatskola, 2013,
Elkšņu pagasts
Elkšņu luterāņu baznīca, 2013,
Elkšņu pagasts
Viesīte. Dzīvojamā ēka, 2014,
Viesītes pilsēta
Viesīte. Dzīvojamā ēka ar veikalu, 2014,
Viesītes pilsēta
Viesītes novada domes ēka, 2014,
Viesītes pilsēta
Viesītes vidusskolas ēka, 2014,
Viesītes pilsēta
Viesīte. Paula Stradiņa dzimtais nams, 2014,
Viesītes pilsēta
Bijušās Pilkalnes muižas rija, 2014,
Pilskalnes pagasts