Gārsenes luterāņu baznīca, 2017,
Gārsenes pagasts
Klauces kapsētas vārti, 2017,
Elkšņu pagasts
Apustuļu kapela Bruknā, 2017,
Dāviņu pagasts
Bērzbeķes muiža, 2018-10,
Dobeles pagasts
Ilzes kapsētas vārti, 2017,
Bebrenes pagasts
Slagūnes kapsētas vārti, 2017-10,
Zebrenes pagasts
Sniķeres luterāņu baznīca, 2017-06,
Ukru pagasts
Piemineklis Andrejam Pumpuram, 2018-05,
Birzgales pagasts