Iesvētīšanas mācību pēdējā dienā, 1935-06-07,
Jaunjelgavas pilsēta
Iesvētīšanas dienā, 1935-06-09,
Jaunjelgavas pilsēta
A.Sakšs iesvētību dienā, 1930,
Jaunjelgavas pilsēta
Skulptūra Jaunjelgavas tirgus laukumā, [191-],
Jaunjelgavas pilsēta
Jaunjelgava. Vācu karavīri, [191-],
Jaunjelgavas pilsēta
Jaunjelgava. Tirgus laukums, [191-],
Jaunjelgavas pilsēta
Jaunjelgava. Tirgus laukums, [191-],
Jaunjelgavas pilsēta
Baptistu draudzes nams Jaunjelgavā, 2001,
Jaunjelgavas pilsēta
Jaunjelgavas pilsētas dome, 2001,
Jaunjelgavas pilsēta
Jaunjelgavas kapsēta, 2001,
Jaunjelgavas pilsēta
Neatpazīta kapavieta Jaunjelgavas kapsētā, 2001,
Jaunjelgavas pilsēta
Jaunjelgavas ebreju kapi, 2001,
Jaunjelgavas pilsēta
Jaunjelgava. Mājas "Jaungruntas", [193-],
Jaunjelgavas pilsēta
Nams Jaunjelgavā ar čuguna balkonu, 2001,
Jaunjelgavas pilsēta