Parks pie Jaunjelgavas pilsētas domes, 2001,
Jaunjelgavas pilsēta
Jaunjelgavas kapsēta. Neatpazīta kapavieta, 2001,
Jaunjelgavas pilsēta