Aizpute. Sakas iela, [193-],
Aizputes pilsēta
Aizpute. Misiņkalns, [193-],
Aizputes pilsēta
Aizpute, [19--],
Aizputes pilsēta
Aizpute. Rātsnams, [189-],
Aizputes pilsēta
Aizpute. Pilsētas skola, [19--],
Aizputes pilsēta
Aizpute. Centrālviesnīca, [190-],
Aizputes pilsēta
Aizpute. Papīra māja, [190-],
Aizputes pilsēta
Aizpute. Nams Atmodas ielā 15, [1896],
Aizputes pilsēta
Aizpute. Atmodas iela, [190-],
Aizputes pilsēta
Aizpute. Atmodas iela, [190-],
Aizputes pilsēta
6. Aizputes aizsargu pulks, 1924-03-16,
Aizputes pilsēta
Aizpute. Latviešu biedrība, [192-],
Aizputes pilsēta
Aizpute, [191-],
Aizputes pilsēta
Aizpute, [192-],
Aizputes pilsēta
Aizpute. Kuldīgas iela 26, [19--],
Aizputes pilsēta