Ēveles pamatskola, [192-?],
Ēveles pagasts
Ēvele, [192-?],
Ēveles pagasts
Ēvele. Kāzinieku gājiens, [192-?],
Ēveles pagasts
Ēveles muižas klēts, 1977,
Ēveles pagasts
Ēveles muižas klēts, 1977,
Ēveles pagasts
Ēveles muižas klēts, 1977,
Ēveles pagasts
Ēveles luterāņu baznīca,
Ēveles pagasts
Automašīna grāvī pie Ēveles, 1937,
Ēveles pagasts
Ēveles pagasts. Daksti, [192-],
Ēveles pagasts
Dakstu biedrības nams, 1981-06,
Ēveles pagasts